петък, 12 декември 2014 г.

CCH # 185 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge CCH #185 - White all around
.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство CCH #185 - Навсякъде е бяло.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #185 who will receive her prize from The Stamping Boutique is:

Рандом победителя от ССН #185, който ще получи наградата си от The Stamping Boutique е: 
                                                                                                      37. Jo L  

The top 3 is:В топ 3 :


                                                                                                        9. niki1                                                                                                        10. Nela  


                                                                    
21. Sue Pxxx Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.понеделник, 8 декември 2014 г.

CCH #186 - Christmas

Welcome back to The Crazy Challenge blog!


Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
 

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'White all around'. 

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "
Навред е бяло".

Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: "
Christmas".
 So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Коледа"
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. 

Our sponsor this time is Robyn's Fetish Digital Stamps and More

Спонсори този път са ни прекрасните Robyn's Fetish Digital Stamps and MoreHere are the works of the design team as an inspiration for you. 

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


                                                                              Wiki  GD

                                                                 Valou

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.