сряда, 2 септември 2015 г.

CCH 204 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #204 Paper Piecing.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #204 хартия редиш.

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #204  who will receive her prize from All Dressed Up  is:
Рандом победителя от ССН #192, който ще получи наградата си All Dressed Up от  е:

7. Wendy

Congrats!
Please write at 
thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:


В топ 3 :

2. Blankina

12. 
Marina

22. RepolainenCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

понеделник, 31 август 2015 г.

CCH #205 - Watercolor

Welcome back to The Crazy Challenge blog!Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Paper Piecing'.

The winners will be announced on Wednesday. Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'С парченца хартия'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда. This fortnight we have for you a new theme: Watercolor.

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаАкварел.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is-Stitchy Bear Digi Outlet.

            Спонсори този път са ни прекрасните - Stitchy Bear Digi Outlet.The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Tina GD


Helen GD
Gail GD


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 19 август 2015 г.

CCH #203 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #203 Fairies .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #203 "Феи".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #203 who will receive her prize from Aurora Wings is:

Рандом победителя от ССН #203, който ще получи наградата си от Aurora Wings е:
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is: В топ 3 :
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Bimba